Medya Planlaması

Medya planlaması; sizin, markanızın ya da ürününüzün mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere reklam mecralarının ne şekilde kullanılması gerektiğinin belirlenme sürecidir. Bu süreç bir stratejik plan üzerine toplanmıştır ve biz bu yapılanmaya Stratejik Medya Planı diyoruz. Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve kullanılacak reklam mecraları planlanır ve daha sonra bu amaçları gerçekleştirmek için hangi mecranın bize en iyi nasıl katkı sağlayabileceği belirlenir.

Saha Medya planlamacısı; mecra sahipleri (Radyo, Tv, Açıkhava Reklamı,İnternet Banner,basılı ve görsel yayın yapan Gazete) ile görüşür oluşturulan stratejik plan dahilinde bir bütçe belirlenir.Sizin, markanızın ve ya ürününüzün ulaşmak istediği “hedef kitle” olarak adlandırılan belirli özelliklere sahip gruplar vardır. İşte Stratejik Medya Planlamacıların görevi, medyanın farklı mecralarını bir araya getirerek, Sizin, markanızın ve ürününüzün mesajına hedef kitlenin nerede, ne zaman ve hangi frekansta ne sıklıkta maruz kalacağını belirlemektedir.